Find alle priser og gebyrer på takstbladet, som altid er opdateret.

Vores Takstblad

Takstbladet er gældende fra 1. januar 2023.

Alle beløb er i kr. og eks. Moms

Tilslutningsbidrag