Har du spørgsmål eller andet, kan du altid kontakte os.

Egon Appel

Formand
Arnumvej 47
6760 Ribe
Telf. 24 45 26 34

Jørgen Sørensen

Skolevænge 29
6760 Ribe
Telf. 74 86 73 52

Jan Haue

Hølleskovvej 16
6760 Ribe
Telf. 22 30 60 14

Niels Holger Kjær

Filippavænget 3
8464 Galten.
Tlf 21 76 95 40

Martin Varming

Søndermarksvej 6
6760 Ribe
Telf. 41 16 83 88

Spandet Vandværk

Stationsvej 15
Spandet 6760 Ribe.


Email: info@spandetvandvaerk.dk


Esbjerg Kommune, Natur og Vandmiljø, fører tilsyn med vandværkerne og kontrollerer løbende analyseresultaterne.

Vandværkerne får analyseret en række prøver året igennem, og har pligt til at informere om vandkvaliteten, hvis du henvender dig hos dit vandværk.