Vores Takstblad

Find alle priser og gebyrer på takstbladet, som altid er opdateret.

Ved spørgsmål vedr. regnskab og afregning, kontakt

Takster og gebyrer


Tilslutningsbidrag:
Tilslutningsbidrag for en husholdning (max. forbrug 250 m3)
Kr. 26.000
Tilslutningsbidrag for erhvervsejendomme
Kr. 40.000
Driftsbidrag:
Fast årlig afgift pr. tilslutning
Kr. 800
Afgift pr. forbrugt m3 vand
Kr. 2.50
Gebyrer:
Rykkergebyr 1. rykker
Kr. 100
Rykkergebyr personlig henvendelse
Kr. 300
Flyttegebyr
Kr. 100
Genåbningsgebyr
Kr. 1.000
Gebyr for at bryde plombering af måler
Kr. 1.000


Alle beløb er ex. moms.

Vedtaget på generalforsamlingen.

Spandet Vandværk

Stationsvej 15
Spandet 6760 Ribe.


Email: info@spandetvandvaerk.dk


Esbjerg Kommune, Natur og Vandmiljø, fører tilsyn med vandværkerne og kontrollerer løbende analyseresultaterne.

Vandværkerne får analyseret en række prøver året igennem, og har pligt til at informere om vandkvaliteten, hvis du henvender dig hos dit vandværk.
Ballumit ApS